Zemin ve Temel Etütleri

 

Zemin ve temel etüt raporları, jeolojik, jeofizik, jeoteknik, jeomorfolojik yöntemler bir arada kullanılarak T.C. Bayındırlık ve İskân Bakanlığı normlarında hazırlanır. Bu kapsamda yapı ruhsatı, deprem tetkikleri, uygulama projeleri esas alınır. İlgili raporlarda statik projelere esas;

 

  • Yeraltı yapısı
  • Zemin emniyet gerilmesi
  • Yatak katsayısı
  • Spektrum karakteristik periyotları
  • Yeraltı suyu seviyesi
  • Temel sistemi

 

ve yapılaşma ile ilgili diğer önlemler yer almaktadır. Çalışma alanı için zemin sondajı, sismik ölçüm, mikrotremör ölçüm çalışmaları yapılarak büyük bir titizlikle rapor hazırlanır. İlgili rapor mühendis odalarına (jeoloji, jeofizik, inşaat) onaylatıldıktan sonra işverene teslim edilir.