Jeolojik & Jeoteknik Etütler

 

Jeolojik – jeoteknik raporlar, imar planlarına, plan tadilatlarına ve revize imar planlarına esas olarak hazırlanmaktadır. Söz konusu raporlar T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın standartlarına göre hazırlanarak T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın ilgili birimlerine onaylatılmaktadır.