Jeofizik Etütler

 

– Sismik Kırılma (MASW)
– Mikrotremör
– DES (Düşey Elektrik Sondaj)
– ÇEL (Çoklu Elektrot Yöntem)